NAUJIENOS

Skelbiamas konkurso pratęsimas atrinkti įgyvendinantį subjektą "ES alaus informavimo ir skatinimo Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos" programoms

 Lithuanian Brewers Guild (address: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) is conducting the tender to select an implementing body for the measures (Public relations activity, website and social media, advertising, communication tools, events, advertising in points of sale), of the „Information and promotion programme for EU beer in Russia, Belorussia and Ukraine markets”, of which the term for submission of proposals is extended. Proposals shall be submitted in writing by registered mail or via courier before opening of the envelopes which shall be conducted on 31st March, 2021, 11:00, address: J. Jasinskio str. 10, Vilnius. For the tender documents and more information please contact Lithuanian Brewers Guild: info@aludariai.lt, tel.: +370 611 16046.

 

Lietuvos aludarių gildija (buveinės adresas: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) vykdo konkursą atrinkti įgyvendinantį subjektą  “ES alaus informavimo ir skatinimo Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainos rinkose Programa“ veikloms (Tinklalapis ir socialinė žiniasklaida, Reklama, Informacijos perdavimo įrankiai, Renginiai, Reklama prekybos vietose) įgyvendinti, kurio pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas. Pasiūlymai turi būti pateikti raštu registruotu laišku ar per kurjerį iki vokų atplėšimo, kuris vyks 2021 m. kovo 31 d. 11 val. 00 min., adresu: J. Jasinskio g. 10, Vilnius. Dėl konkurso dokumentų ir informacijos kreiptis į Lietuvos aludarių gildiją: info@aludariai.lt, tel.:+370 611 16046.


 

                     

Ar jums jau yra 20 metų?
Lietuvos aludarių gildija
Atsiprašome,
bet į šią internetinę svetainę gali patekti tik tie asmenys, kurie jau yra sulaukę 20 metų.